• 098-6232978
  • ole@aoaservice.com

รถเจซีบี

รถเจซีบี หรือ รถหน้าตักหลังขุด รุ่นที่มีให้บริการคือ CATERPILLAR 424D ใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานเคลียริ่งพื้นที่ งานขุดหลุมได้ลึก 3-4 เมตร งานปรับพื้นดิน ทำถนน วางท่อ วางรางน้ำ เป็นต้น ให้บริการพื้นที่แหลมฉบัง ศรีราชา บางพระ บ่อวิน ปิ่นทอง สวนเสือ

                         
อัตราค่าเช่า:รายวัน

ประเภทรถ ลักษณะงาน 1/2 วัน 1 วัน
รถเจซีบี ขุด ปรับ หน้าดิน แหลมฉบัง ศรีราชา ปิ่นทอง 3500 6000

อัตราค่าเช่า : รายเดือน

ประเภทรถ ลักษณะงาน รายเดือน
รถเจซีบี ไม่รวมน้ำมัน รวม พขร. 95000