• 098-6232978
  • ole@aoaservice.com

รถเครน 25 ตัน 4 ล้อ

รับจ้างยกย้ายเครื่องจักร งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานเทปูน พื้นที่ ให้บริการ แหลมฉบัง ปิ่นทอง ศรีราชา อ่าวอุดม ท่าเรือแหลมฉบัง ข้อดีของรถ 4 ล้อ คือสามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่แคบๆได้ ล้อทั้ง 4 สามารถเลี้ยวได้พร้อมกัน ทำให้หมุนตัวในพื้นที่แคบๆได้ ราคาวันละ 8000.- บาท (ไม่รวมค่าผ่านท่า-ผ่านด่าน)

                         อัตราค่าเช่า : รายวัน

ประเภทรถ ลักษณะงาน 1/2 วัน 1 วัน
รถเครน 25 ตัน 6000 8000
รถเครน 50 ตัน 12,000 15,000

อัตราค่าเช่า : รายเดือน

ประเภทรถ ลักษณะงาน รายเดือน
รถเครน 25 ตัน รวมน้ำมัน รวมพขร. 120,000